Во 1976 година е основана компанијата AIGNEP со седиште во Италија. Од 1992 е членка на Bugatti Group. Има фабрики во: Италија, Швајацарија, Америка, Шпанија, Бразил и Франција. Нивната палета на производи се состои од спојни елементи и пневматски цилиндри.