ANI е светски лидер на пазарот за компресиран воздух и е присутна на тој пазар веќе 50 години. Производствената линија на ANI се состои од: пиштоли за фарбање, спојни елементи, црева, припремни групи и разновидни пневматски производи. Компанијата е константно активна во обновување и развивање на квалитет и технологија. Од 1996 на компанијата ANI и е доделен сертификатот ISO 9001.

F150 F150-пиштоли за фарбање-симни каталог-
IDEA IDEA-пиштоли за фарбање-симни каталог-
LUX LUX-пиштоли за фарбање-симни каталог-
S25 SERIES25-пиштоли за пумпанје-симни каталог-