Компанијата ATLAS COPCO е основана во 1873 година, и има повеќе од 140 години искуство на пазарот. АTLAS COPCO e присутна во повеќе од 180 држави, а има свои претставништва во повеќе од 90 држави. Нивните фабрики се лоцирани во: Белгија, Шведска, Германија, САД, Индија и Кина.