Во 1990 година во гаража во St.Veit е основана компанијата H.F.S, додека во 1995 станале професионални извозници. На пазарот пласираат производи како: дигалки, траки за товар, ланци, спојни елементи за товар. Соработуваат со голем број на земји меѓу кои се: Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Украина, Турција, Македонија, Словачка, Романија, Русија и Бугарија